Επικοινωνία

Υπεύθυνος Εταίρος έργου «Πλημμυρίς» για την επικοινωνία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου – Νίκος Μαρδάς

Διεύθυνση

Ακαδημίας 12 , 2330 Λακατάμια, Λευκωσία

Τηλέφωνο

+357 22-802424

Τηλεομοιότυπο

+357 22-802464

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

Ειδικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επικοινωνίας

[email protected]