Επικοινωνία

Υπεύθυνος Εταίρος έργου «Πλημμυρίς» για την επικοινωνία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου – Νίκος Μαρδάς

Διεύθυνση

Ακαδημίας 12 , 2330 Λακατάμια, Λευκωσία

Τηλέφωνο

+357 22-802424

Τηλεομοιότυπο

+357 22-802464

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

Ειδικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επικοινωνίας

[email protected]

Ελλάδα – Κύπρος

«Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.»

Επικοινωνία

Tel: +357 22802424 | Email: [email protected]

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: